Skolesamarbejde

Samarbejdsskolerne

Vores skoleprogram bringer fodbolden, fællesskabet og FNs Verdensmål ud i områdets klasselokaler, på legepladsen og på fodboldbanen.

FOR DE UNGE

SAMARBEJDSSKOLER

Vi bruger fodbolden og vores lokale helte til at engagere og inspirere børn, unge og deres familier!

Vi ønsker at inspirere børn og unge i forhold til deres personlige udvikling, deres lyst til at lære og være nysgerrige på begreber som fællesskab, kammeratskab og venskab.

Vi bruger også vores skoleplatform til at italesætte FNs Verdensmål for en mere bæredygtig verden. Vores arbejde med verdensmålene baserer sig på en individuel tilgang, hvor vi i samarbejde med skolerne udvikler miniforløb – i øjenhøjde og med de lokale helte som inspiratorer.

Med 12 lokale samarbejdsskoler og gymnasier har Initiativet et stærkt fundament og direkte adgang til børn og unge i regionen. 

Alle skoler og gymnasier i Nordsjælland kan blive en del af vores samarbejdsskole-program.

0
Officielle samarbejdsskoler

Eksempler på skoleforløb